اختصاصی

بهترین فیلم های دهه 2010 - 2019  درخت زندگی

نمایش # 
نام مطالب
ساناز محمدعلیها 14
دکتر مهدی فیاضی کیا 22
سید محمد صدرالغروی 19
دامون قنبرزاده 17
مجموعه نویسندگان 16
نجمه شادآرام 9
امیر گنجوی 7
فربد رهنما 11
برنا حدیقی 14
تحریریه آکادمی هنر 4030
نرگس جهانبخش 23
نازنین فراهانی 1
کیهان صفایی‌پور 6
دکتر مجید رحیمی جعفری 88
دکتر اصغر ایزدی جیران 3
دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم 8
هدیه میرزاده 39
سلمان بصایری 5
رامین اعلایی 31
دکتر مهدی ملک 22

تحلیل رویکرد

بانک اطلاعات هنری